Publication Types:

Возрождение интернет-мессенджеров: чем они могут быть полезны журналистам?

Статья в сборнике
Владимир Степанов
Степанов, В.А. Возрождение интернет-мессенджеров: чем они могут быть полезны журналистам? / В.А. Степанов // Журналістыка ў суладдзі з жыццём: да 90 - годдзя заслужанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь, д. філал. н., праф. Б.В. Стральцова: зб. навук. прац / пад агул. рэд. канд. філал. навук дацэнта В.П. Вараб’ёва. – Мінск: БДУ, 2016. – С. 230–236
Publication year: 2016